Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Ontwerp:
ism Bureau Ten Haaf & Bakker

Waterberging Pompsloot

Waterberging Pompsloot